JAVNI POZIVI
Rok dostave
ponuda
Odluke o odabiru
putničke agencije
24.01. 2018.
(12.00h)
 
12.01. 2018.
 
12.01. 2018.
 
12.91.2018..
 
25.10. 2017.
(12.00h)
17.10. 2017.
(12.00h)
18.10. 2017.
(12.00h)
06.09. 2017.
(12.00h)
20. 02. 2017.
(12.00h)
09. 02. 2017.
26. 01. 2017.
13. 01. 2017.
(12.00h)
01. 12. 2016.
31. 10. 2016.
(12.00h)
07. 10. 2016.
11. 10. 2016.
Odluka o poništenju natječaja
05. 09. 2016.
06. 04. 2016.
07. 04. 2016.
02. 03. 2016.
(12.00 h)
Javni poziv za ponude za organizaciju višednevne školske ekskurzije (izvanučioničke nastave) za učenike Klasične gimnazije - Slavonija (28.-29. travnja 2016.)
25. 02. 2016.
(12.00 h)
11. 03. 2016.
(12.00 h)
29. 01. 2016.
(12.00 h)
29. 01. 2016.
(12.00 h)
...
29. 01. 2016.
(12.00 h)
17. 03. 2016.


 

DHTML Web Menu by OpenCube